NyhetsRedaktionen. 

Senaste nytt inom skyttevärlden!

27 April 2017 

Till alla föreningar i Hs-kretsen

 

Vid årets förbundsårsmöte kommer det att diskuteras hur framtidens SM tävlingar i pistol skall utföras.

 

Jag har av förbundet fått lite frågeställningar som jag vill att ni i föreningarna diskuterar.

 

  • Är dagens SM för omfattande med tanke på antalet dagar och det stora antalet starter?

  • Kan man på något sätt ändra på arrangemanget för att på så sätt få till en smidigare tävling? I så fall hur?

  • Vill man se ett annat upplägg på finaler och särskjutningar? Exempelvis samla dem till en dag, för att på så sätt kunna locka till sig media?

 

 

Rangordna nedanstående alternativ, med 1 för det ni helst ser, 2 för det näst bästa, etc.

 

  1. Tävlingen delas så att fält och precision går vid en tidpunkt, Militär snabbmatch går vid en annan tidpunkt

  2. Tävlingen delas så att fält, precision och Militär snabbmatch går vid separata tillfällen.

  3. Man behåller dagens upplägg, men kraven för deltagande skärps, så att färre skyttar blir kvalificerade att delta.

  4. Man behåller dagens upplägg, men maximala antalet starter per skytt begränsas.

  5. Antalet platser där tävlingen arrangeras minskas, t ex en per landsdel.

 

När man diskuterar frågorna får man tänka både som skytt men även som arrangör.

 

Inga beslut skall tas i Stockholm i juni, utan detta är början på en diskussion om hur vi vill ha det i framtiden.

 

Jag behöver ha era synpunkter senast 11 juni. Maila/ring mig eller så tar vi en diskussion ute på tävlingarna när vi träffas.

 

Hälsningar

Mattias

Ordf. Hs

Nytt !! 

Pistolskytteförbundet meddelar:

Kansliet har nu flyttat

Vi har nu flyttat och därmed fått ändrad adress.

Vår nya postadress är

Svenska Pistolskytteförbundet

Box 27001

102 51 Stockholm.

Besöksadressen är Sandhamnsgatan 61, Stockholm

© 2016 BY RUEBOURNE DESIGN , KALMAR